Wat zijn de factuurvereisten?

Voorwaarden voor een goede conversie van inkoopfacturen:

 1. De volledige naam van de crediteur en debiteur.
  Vermeld de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
 2. Het volledige adres van de crediteur en debiteur.
  Vermeld het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
 3. Het BTW-nummer van de leverancier.
  Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
 4. Het KvK-nummer van de leverancier.
 5. De datum waarop de factuur is uitgereikt.
 6. Een (uniek) volgnummer.
 7. Een omschrijving van de goederen of diensten die zijn geleverd.
 8. Het aantal geleverde goederen of diensten.
 9. De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling.
 10. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw.
  Zijn er meerdere prestaties met verschillende btw-tarieven? Dan dienen de aparte bedragen vermeld te zijn.
 11. Het btw-tarief dat in rekening wordt gebracht.
 12. Het btw-bedrag.

Bron: www.belastingdienst.nl