Waar vind ik of de factuur is aangekomen?

Als een factuur is verstuurd is deze terug te vinden in de app Verkoopfacturen en in Postvak UIT.

In het overzicht van de facturen is te zien wat de status is van de factuur. In veel gevallen zal dit ‘ontvangen’ of ‘geopend’ zijn. Zodra de elektronische status uitwisseling verbeterd is, zullen overige statussen ook zichtbaar worden. Deze werken nu sowieso binnen het eigen eConnect-netwerk en eventueel als een gekoppeld softwarepakket de statusuitwisseling ook heeft geïmplementeerd.

Indien er een factuur is verstuurd naar de overheid of naar België, dan wordt er een aflever Bericht ID gegeven (ook wel Message ID).

Dit is een ID dat wordt afgegeven aan eConnect als de andere partij het bericht heeft ontvangen. Dat betekent echter nog niet dat hij ook in behandeling is genomen. Als bijvoorbeeld het ordernummer ontbreekt, dan zal de factuur niet worden behandeld. Deze status wordt nu teruggegeven per e-mail als het e-mailadres is ingegeven bij de Leverancier gegevens in de verkoopfactuur.

Het ID kan worden teruggevonden via: Postvak UIT > De verkoopfactuur > Eigenschappen.

Factuur - XML downloaden

Als er op Eigenschappen is geklikt, dan opent een pop-up venster met extra gegevens. Om het ID te zien dient er geklikt te worden op Meer details.

Factuur eigenschappen platform

Met het Bericht ID kan worden nagegaan bij de ontvangende partij wat de status is van de factuur.