Verzenden via Dynamics 365 Business Central inrichten

  1. Ga naar de App Source via door te zoeken naar Extensie. Kies vervolgens op Extensiemarktplaats. Zoek vervolgens naar Peppol en kies voor eConnect Peppol e-invoicing & OCR+ door op Get it now te klikken.

2. Accepteer vervolgens door op Get it now te klikken.

  1. Selecteer een taal en klik op Install.

4. Zoek assisted setup (Begeleide instelling) en dan eConnect in het zoekbalkje links bovenin.

 

  1. Zorg vervolgens dat de gebruiker de juiste rechten heeft.

6. Zoek assisted setup (Begeleide instelling) en dan eConnect.

7. Klik op Permission Set by User (Machtigingenset per gebruiker)

8. Wijs de ECONNECT PSB Permission Set toe aan de gebruiker

  1. Zoek opnieuw assisted setup (Begeleide instelling) en dan eConnect in het zoekbalkje links bovenin. Klik dan op Next.

10. Selecteer een omgeving en klik vervolgens op Connect.

  1. Login in met een gebruiker met BC office 365 adminrechten.

Er wordt automatisch een gebruiker aangemaakt en een verbinding met Business Central gelegd.

  1. Zorg er voor dat de gebruiker de permissions heeft voor het gewenste partyId.

Volg de stappen op het scherm.

13. De verbinding is succesvol gelegd

14. Configureer de autopilot indien inkoopfacturen geboekt moeten worden.

15. Sluit de pop-up af

15.Verbinding leggen is gelukt.

De koppeling is nu actief. Je kunt nu facturen versturen vanuit Dynamics 365.