Uitleg termen platform

Omgeving

De omgeving die door de eerste gebruiker wordt aangemaakt, waaronder andere gebruikers en organisaties kunnen worden toegevoegd. Als er gebruik gemaakt wordt van een vast domein krijgt de omgeving de naam van het domein. Bij een gedeeld domein krijgt de gebruiker die de omgeving aanmaakt de vraag een naam in te geven. E-mailadressen met gedeelde domeinen krijg je vaak gratis bij het internetabonnement of via veelal gratis e-mailproviders zoals gmail, outlook, hotmail, yahoo etc.

Voorbeelden:

  1. User baas@privedomein.nl komt als gebruiker in het account privedomein.nl
  2. User pd@gmail.com komt als gebruiker in het account BaasPD als er gekozen is voor de naam BaasPD

Gebruiker

Gebruiker wordt herkend aan zijn e-mailadres maar kan binnen het platform ook een volledige naam gebruiken. Er kunnen later ook extra e-mailadressen aan de gebruiker toegevoegd worden.

Organisatie

Het bedrijf/vereniging/stichting/administratie waarvoor binnen de omgeving de administratie wordt gevoerd. Tijdens het activeren wordt gecontroleerd of de persoon die de organisatie registreert gerechtigd is om voor deze organisatie te handelen. Dit wordt gedaan door het maken van een betaling. Hierna kan de gebruiker die de organisatie heeft aangemaakt rechten doorgeven aan andere gebruikers.

Relatiemanager

Gebruiker binnen een omgeving die een relatie mag opzetten met een andere omgeving. Een relatiemanager is een gebruiker die zichtbaar is voor andere omgevingen.