Gebruiker beheerder maken

Een nieuwe gebruiker begint als basisgebruiker in je omgeving. U kunt de gebruiker Gevorderde gebruiker maken of Beheerder van de omgeving. U kunt de gebruiker ook beheerder maken van uw organisaties. De beheerdersrol is op een aantal plaatsen aanwezig.

Stap 1: Gebruiker beheerder maken van de omgeving

Elke Beheerder gebruiker heeft de mogelijkheid om een nieuwe gebruiker uit te nodigen en een organisatie aan te maken. De rol van een gebruiker kan gewijzigd worden via Gebruikers. Zie ook: Aanmaken van een gebruiker

Stap 2: Gebruiker toevoegen aan de organisatie

Om een gebruiker toe te voegen en de juiste rechten te geven binnen het bedrijf gaat u naar Organisaties > Leden. Via Leden toevoegen kan een gebruiker lid worden gemaakt van een organisaties. De gebruiker mag vanaf dat moment documenten maken, bekijken en versturen voor deze organisatie. Zie ook: Gebruikers toegang geven tot een organisatie.

Stap 3: Gebruiker beheerder maken van de organisatie

Door de rol van de gebruiker te veranderen van Lid naar Beheerder wordt er toestemming  gegeven aan deze gebruiker om andere gebruikers aan de organisatie toe te voegen als lid of te verwijderen. Zie ook: Gebruikers verwijderen uit een organisatie.