Technisch probleem bij afleverservice uitvragende partij. (420)

Het kan voorkomen dat wanneer u aan de overheid een factuur stuurt, u als antwoord een foutmelding per e-mail ontvangt gelijkend op de e-mail hieronder:

Technisch probleem bij afleverservice uitvragende partij. (420)
Factuur nummer : 2019-001
Afzender : KvK:00000000
Ontvanger : OIN:00000000000000000000
Aanleverkenmerk : 00000000/2019-001
Tijdstempel : 2019-06-01 11:16:31Z
Kenmerk : f5b538a7-5475-452f-bef8-ab11ab4dd9d1
Probleem code : AFS400
Probleem omschrijving : De verantwoordingsinformatie kan niet worden afgeleverd bij de betreffende uitvragende partij. Er is een technische fout bij de uitvragende partij. Neem contact op met de beheerder van Digipoort

De desbetreffende factuur is door ons wel afgeleverd , maar binnen Digipoort kan er ondanks de aflevering toch een fout zijn opgetreden.

De procedure bij een foutmelding van Digipoort is dat u de betreffende e-mail als vraag stelt aan de Helpdesk e-facturatie van de overheid met de vraag of zij kunnen nagaan of de factuur is ontvangen en verwerkt.