Softwarekoppeling intrekken

Hieronder leggen we uit hoe je de softwarekoppeling met eConnect kunt verbreken.

Ga in eConnect naar het menu Verbindingen.

In het scherm dat opent zie je alle verbindingen die met eConnect zijn gelegd.
Klik hier op de verbinding die je wilt verbreken.

In het volgende scherm klik je op Sleutel intrekken.

Nu is de koppeling verbroken.

Denk er ook aan om in de gekoppelde software de verbinding in te trekken om onnodige API-calls naar eConnect te stoppen.