Opsplitsen omgeving onder gebruikers en organisaties

Er zijn twee mogelijkheden om een omgeving op te splitsen voor gebruikers.
Mogelijkheid één:
Alle organisaties kunnen in één omgeving blijven bestaan. Er kunnen namelijk rechten worden verleend, en dus ook ingetrokken, per organisatie. Dus dan blijft alles hetzelfde echter de rechten van de personen worden op organisatieniveau geregeld. Het is wel verstandig om de personen beheerder te laten zijn in de omgeving.
Dit gebeurt ook bij een inrichting met meerdere beheermaatschappijen en een werkmaatschappij.
Mogelijkheid twee:
De organisatie van de eerste partij kan worden verwijderd en opnieuw worden aangemaakt in een eigen omgeving. Het nadeel van deze optie is dat bij het verwijderen van de organisatie uit de omgeving alle gegevens worden verwijderd. Dus alle documenten die al zijn verwerkt, zijn dan niet meer te bereiken in eConnect.
Mogelijkheid één kan zelf worden uitgevoerd. Bij mogelijkheid twee is er hulp nodig van support om de organisatie te verwijderen.