Koppelen met Komas

Koppel Komas aan eConnect om e-facturen te kunnen versturen en ontvangen. Volg de onderstaande stappen om de koppeling tot stand te brengen.

1. Softwarekoppeling: eConnect

Ben je intermediair / accountant volg dan de stappen voor het koppelen via een machtigingsverzoek.

2. Inrichting in Komas

Open Komas en volg onderstaande stappen:

  1. Selecteer bedrijf via Bedrijfsselectie.
  2. Daarna naar Beheer bedrijf en 4113 Bedrijfsgegevens.
  3. Ga naar Digipoort.
  4. Voer de sleutels in die eerder gegenereerd zijn in eConnect.
  5. Het Bedrijfs-ID is te vinden in eConnect bij het bedrijf waarvoor facturen worden ontvangen. Klik hiervoor aan de linkerkant in het menu op Organisaties, hier vind je het Bedrijfs-ID in de rij van de organisatie die je wilt koppelen.

De koppeling met eConnect is nu gereed en actief.

 

Ontvangen van facturen

Het ophalen van facturen kan via Financiële programma’s en klik op 1204 Inkoopfacturen eConnect.

Nieuwe facturen kunnen opgehaald worden door middel van Actualiseren.

Aanpassen relatiekaart voor het verzenden van facturen

Stel in de relatiekaart bij Factuurgegevens de gewenste verzendmethode in.

Voor elektronisch verzenden van facturen is een juist ontvangstadres nodig. Hiervoor wordt het KvK-nummer gebruikt in Algemeen.

Als verzending op basis van KvK-nummer moet gebeuren naar een regulier bedrijf hoeft alleen het KvK-nummer ingevuld te worden. Bij verzending naar de Nederlandse overheid dient een OIN nummer gebruikt te worden. Dat wordt dan voorafgegaan door deze aanduiding “NL:OIN:”.