4PS koppelen met eConnect

1. Softwarekoppeling: eConnect

Ben je intermediair/accountant volg dan de stappen voor het koppelen via een machtigingsverzoek.

2. Inrichting in 4PS Construct

Voor een koppeling met 4PS is een contract nodig voor API rechten. Hiervoor kan contact worden opgenomen met onze sales afdeling.

Bij de inrichting van Digipoort wordt een koppeling gelegd naar de online-omgeving. De gegevens krijg je van de online-omgeving. Deze worden als volgt vastgelegd.

Ga in 4PS Construct naar Afdelingen -> Applicatiebeheer ->  Algemeen -> Beheer.

Kies van het lint Home -> Verbinding testen.

3. Versturen e-factuur vanuit 4PS

4. Inlezen en verwerken van inkoopfacturen in 4PS