Instellen autonummering voor verkoopfacturen

In de App Verkoopfacturen kan via het menu het automatische factuurnummer worden ingesteld per organisatie. Bij het versturen van de factuur wordt het factuurnummer toegekend aan de hand van onderstaande instellingen. De factuurnummers zul je niet zien in de model facturen, maar pas na het versturen in het ‘Postvak uit’.

Nieuwe factuur maken - autonummering

De startwaarde is het begin van de automatische factuurnummering. Bijvoorbeeld 150001.
De Prefix kan bijvoorbeeld 2018 zijn voor het jaar waar het betrekking op heeft.