Foutmelding op via Peppol verzonden factuur

Een foutmelding op een via Peppol verzonden e-factuur

Wanneer een factuur niet voldoet aan de standaard van Peppol, geeft Peppol een foutcode terug. Hoe u deze foutcode krijgt is afhankelijk van uw aansluiting op Peppol. De foutcodes van Peppol zijn standaard.

De meest voorkomende foutcodes zijn hier beschreven:

Overzicht foutmeldingen Peppol

 Foutmelding /  Error  Bericht  Toelichting
  BR-12 [BR-12]-An Invoice shall have the Sum of Invoice line net amount (BT-106). Het totaalbedrag exclusief BTW ontbreekt op de factuur. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-13 [BR-13]-An Invoice shall have the Invoice total amount without VAT (BT-109). Het totaalbedrag exclusief BTW ontbreekt op de factuur. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-14 [BR-14]-An Invoice shall have the Invoice total amount with VAT (BT-112). Het totaalbedrag inclusief BTW ontbreekt op de factuur. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-15 [BR-15]-An Invoice shall have the Amount due for payment (BT-115). Het totaal te betalen bedrag ontbreekt op de factuur. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-CO-09 [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Het in de factuur opgegeven btw-nummer van u als leverancier, en/of het btw-nummer van uw klant is onjuist. Waarschijnlijk ontbreekt de landcode aan het begin van het nummer (NL, BE, DE, etc.)
  BR-CO-10 [BR-CO-10]-Sum of Invoice line net amount (BT-106) = Σ Invoice line net amount (BT-131). Het totaalbedrag exclusief BTW komt niet overeen met de som van de factuurregels. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-CO-11 [BR-CO-11]-Sum of allowances on document level (BT-107) = Σ Document level allowance amount (BT-92). Het totaalbedrag aan kortingen komt niet overeen met de som van de kortingsregels.  Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-CO-12 [BR-CO-12]-Sum of charges on document level (BT-108) = Σ Document level charge amount (BT-99). Het totaalbedrag aan toeslagen komt niet overeen met de som van de toeslagregels. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-CO-13 [BR-CO-13]-Invoice total amount without VAT (BT-109) = Σ Invoice line net amount (BT-131) – Sum of allowances on document level (BT-107) + Sum of charges on document level (BT-108). Het totaalbedrag exclusief BTW moet gelijk zijn aan het totaalbedrag van de regels – het totaalbedrag aan kortingen op factuurniveau + het totaalbedrag aan toeslagen op factuurniveau. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-DEC-09 [BR-DEC-09]-The allowed maximum number of decimals for the Sum of Invoice line net amount (BT-106) is 2. Het maximum aantal decimalen op de factuur is 2. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-DEC-10 [BR-DEC-10]-The allowed maximum number of decimals for the Sum of allowanced on document level (BT-107) is 2. Het maximum aantal decimalen op de factuur is 2. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-DEC-11 [BR-DEC-11]-The allowed maximum number of decimals for the Sum of charges on document level (BT-108) is 2. Het maximum aantal decimalen op de factuur is 2. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-DEC-12 [BR-DEC-12]-The allowed maximum number of decimals for the Invoice total amount without VAT (BT-109) is 2. Het maximum aantal decimalen op de factuur is 2. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-DEC-14 [BR-DEC-14]-The allowed maximum number of decimals for the Invoice total amount with VAT (BT-112) is 2. Het maximum aantal decimalen op de factuur is 2. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-DEC-16 [BR-DEC-16]-The allowed maximum number of decimals for the Paid amount (BT-113) is 2. Het maximum aantal decimalen op de factuur is 2. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-DEC-17 [BR-DEC-17]-The allowed maximum number of decimals for the Rounding amount (BT-114) is 2. Het maximum aantal decimalen op de factuur is 2. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-DEC-18 [BR-DEC-18]-The allowed maximum number of decimals for the Amount due for payment (BT-115) is 2. Het maximum aantal decimalen op de factuur is 2. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-03 [BR-03]-An Invoice shall have an Invoice issue date (BT-2). De factuurdatum ontbreekt. Controleer of dit gegeven is ingevuld.
  BR-06 [BR-06]-An Invoice shall contain the Seller name (BT-27). De naam van de leverancier ontbreekt. Controleer of dit gegeven is ingevuld.
  BR-07 [BR-07]-An Invoice shall contain the Buyer name (BT-44). De naam van de klant ontbreekt. Controleer of dit gegeven is ingevuld.
  BR-08 [BR-08]-An Invoice shall contain the Seller postal address. Het postadres van de leverancier ontbreekt. Controleer of dit gegeven is ingevuld.
  BR-10 [BR-10]-An Invoice shall contain the Buyer postal address (BG-8). Het postadres van de klant ontbreekt. Controleer of dit gegeven is ingevuld.
  BR-16 [BR-16]-An Invoice shall have at least one Invoice line (BG-25) Een factuur moet minimaal één factuurregel bevatten. Controleer of dit gegeven is ingevuld.
  BR-AE-02 [BR-AE-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is “Reverse charge” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller Tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the Buyer legal registration identifier (BT-47). Een factuur met BTW code ‘verlegd’ moet het BTW nummer van zowel de leverancier als de klant bevatten. Controleer of beide BTW nummers zijn ingevuld.
  BR-AE-03 [BR-AE-03]-An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is “Reverse charge” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the Buyer legal registration identifier (BT-47). Een factuur met BTW code ‘verlegd’ moet het BTW nummer van zowel de leverancier als de klant bevatten. Controleer of beide BTW nummers zijn ingevuld.
  BR-AE-04 [BR-AE-04]-An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is “Reverse charge” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the Buyer legal registration identifier (BT-47). Een factuur met BTW code ‘verlegd’ moet het BTW nummer van zowel de leverancier als de klant bevatten. Controleer of beide BTW nummers zijn ingevuld.
  BR-CO-15 [BR-CO-15]-Invoice total amount with VAT (BT-112) = Invoice total amount without VAT (BT-109) + Invoice total VAT amount (BT-110). Het factuurbedrag inclusief BTW moet gelijk zijn aan het factuurbedrag exclusief BTW + het totale BTW bedrag. Controleer of alle bedragen juist zijn ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-CO-18 [BR-CO-18]-An Invoice shall at least have one VAT breakdown group (BG-23). De factuur heeft geen juiste BTW totaalberekening. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-E-01 [BR-E-01]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is “Exempt from VAT” shall contain exactly one VAT breakdown (BG-23) with the VAT category code (BT-118) equal to “Exempt from VAT”. Een factuur met BTW code ‘vrijgesteld’ moet het BTW nummer van zowel de leverancier als de klant bevatten. Controleer of beide BTW nummers zijn ingevuld.
  BR-E-02 [BR-E-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is “Exempt from VAT” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63). Een factuur met BTW code ‘vrijgesteld’ moet het BTW nummer van zowel de leverancier als de klant bevatten. Controleer of beide BTW nummers zijn ingevuld.
  BR-E-03 [BR-E-03]-An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is “Exempt from VAT” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63). Een factuur met BTW code ‘vrijgesteld’ moet het BTW nummer van zowel de leverancier als de klant bevatten. Controleer of beide BTW nummers zijn ingevuld.
  BR-E-04 [BR-E-04]-An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is “Exempt from VAT” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63). Een factuur met BTW code ‘vrijgesteld’ moet het BTW nummer van zowel de leverancier als de klant bevatten. Controleer of beide BTW nummers zijn ingevuld.
  BR-S-01 [BR-S-01]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25), a Document level allowance (BG-20) or a Document level charge (BG-21) where the VAT category code (BT-151, BT-95 or BT-102) is “Standard rated” shall contain in the VAT breakdown (BG-23) at least one VAT category code (BT-118) equal with “Standard rated”. De factuur heeft geen juiste BTW totaalberekening. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-S-02 [BR-S-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is “Standard rated” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63). De factuur heeft geen juiste BTW totaalberekening. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-S-03 [BR-S-03]-An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is “Standard rated” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63). De factuur heeft geen juiste BTW totaalberekening. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-S-04 [BR-S-04]-An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is “Standard rated” shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63). De factuur heeft geen juiste BTW totaalberekening. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-21 [BR-21]-Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoice line identifier (BT-126). De factuur moet voor elke factuurregel een regelnummer hebben. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-22 [BR-22]-Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity (BT-129). De factuur moet voor elke factuurregel een ‘gefactureerde hoeveelheid’ of ‘aantal’ hebben. Controleer of dit veld is ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-23 [BR-23]-An Invoice line (BG-25) shall have an Invoiced quantity unit of measure code (BT-130). De factuur moet voor elke factuurregel een eenheid hebben. Controleer of dit veld is ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-24 [BR-24]-Each Invoice line (BG-25) shall have an Invoice line net amount (BT-131). De factuur moet voor elke factuurregel een totaalbedrag exclusief BTW hebben. Controleer of dit veld is ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-25 [BR-25]-Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item name (BT-153). De factuur moet voor elke factuurregel een omschrijving hebben. Controleer of dit veld is ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-26 [BR-26]-Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item net price (BT-146). De factuur moet voor elke factuurregel het bedrag exclusief BTW per stuk hebben. Controleer of dit veld is ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-27 [BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative. Het ‘bedrag per stuk’ mag niet negatief zijn.
  BR-28 [BR-28]-The Item gross price (BT-148) shall NOT be negative. Het ‘bedrag per stuk’ mag niet negatief zijn.
  BR-CO-04 [BR-CO-04]-Each Invoice line (BG-25) shall be categorized with an Invoiced item VAT category code (BT-151). Elke factuurregel moet een BTW code hebben. Controleer of de BTW gegevens op de factuurregel zijn ingevuld.
  BR-E-08 [BR-E-08]-In a VAT breakdown (BG-23) where the VAT category code (BT-118) is “Exempt from VAT” the VAT category taxable amount (BT-116) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) minus the sum of Document level allowance amounts (BT-92) plus the sum of Document level charge amounts (BT-99) where the VAT category codes (BT-151, BT-95, BT-102) are “Exempt from VAT”. De BTW berekening op de factuur is onjuist. Controleer of alle BTW velden goed zijn ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-S-08 [BR-S-08]-For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is “Standard rated”, the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is “Standard rated” and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals De BTW berekening op de factuur is onjuist. Controleer of alle BTW velden goed zijn ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-S-09 [BR-S-09]-The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is “Standard rated” shall equal the VAT category taxable amount (BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119). De BTW berekening op de factuur is onjuist. Controleer of alle BTW velden goed zijn ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  BR-S-10 [BR-S-10]-A VAT breakdown (BG-23) with VAT Category code (BT-118) “Standard rate” shall not have a VAT exemption reason code (BT-121) or VAT exemption reason text (BT-120). De BTW berekening op de factuur is onjuist. Controleer of alle BTW velden goed zijn ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  PEPPOL-EN16931-R008 Document MUST not contain empty elements. De e-factuur bevat lege elementen. Controleer of alle factuurgegevens zijn ingevuld. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  PEPPOL-EN16931-R120 Invoice line net amount MUST equal (Invoiced quantity * (Item net price/item price base quantity) + Sum of invoice line charge amount – sum of invoice line allowance amount Een factuurregel bevat een onjuiste berekening voor het regelbedrag. Het regelbedrag moet overeenkomen met de gefactureerde hoeveelheid x de prijs per stuk + toeslagen op regelniveau – kortingen op regelniveau.
  NL-R-003 [NL-R-003] For suppliers in the Netherlands, the legal entity identifier MUST be either a KVK or OIN number (schemeID 0106 or 0190) Het KVK nummer of het OIN nummer (in geval van overheden) van de leverancier ontbreekt. Controleer of u deze gegevens heeft ingevuld.
  NL-R-004 [NL-R-004] For suppliers in the Netherlands, if the customer is in the Netherlands, the customer address (cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress) MUST contain the street name (cbc:StreetName), the city (cbc:CityName) and post code (cbc:PostalZone) Het adres van de klant ontbreekt. De velden Adres, Postcode, Woonplaats en Landcode zijn verplicht. Controleer of deze gegevens zijn ingevuld.
  NL-R-005 [NL-R-005] For suppliers in the Netherlands, if the customer is in the Netherlands, the customer’s legal entity identifier MUST be either a KVK or OIN number (schemeID 0106 or 0190) Het KVK nummer of het OIN nummer (in geval van overheden) van de klant ontbreekt. Controleer of u deze gegevens heeft ingevuld.
  NL-R-006 [NL-R-006] For suppliers in the Netherlands, if the fiscal representative is in the Netherlands, the representative’s address (cac:TaxRepresentativeParty/cac:PostalAddress) MUST contain street name (cbc:StreetName), city (cbc:CityName) and post code (cbc:PostalZone) Het adres van de leverancier ontbreekt. De velden Adres, Postcode, Woonplaats en Landcode zijn verplicht. Controleer of deze gegevens zijn ingevuld.
  NL-R-007 [NL-R-007] For suppliers in the Netherlands, the supplier MUST provide a means of payment (cac:PaymentMeans) if the payment is from customer to supplier De factuur bevat geen informatie over de manier van betalen. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  NL-R-008 [NL-R-008] For suppliers in the Netherlands, the payment means code (cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode) MUST be one of 30, 48, 49, 57, 58 or 59 De factuur bevat geen informatie over de manier van betalen. Neem contact op met de leverancier van uw softwarepakket.
  NL-R-009 [NL-R-009] For suppliers in the Netherlands, if an order line reference (cac:OrderLineReference/cbc:LineID) is used, there must be an order reference on the document level (cac:OrderReference/cbc:ID) De factuur bevat een verwijzing naar een orderregel, maar bevat geen ordernummer. Controleer of het ordernummerveld gevuld is.