Foutmelding bij verzenden XML facturen

Krijgt u een foutmelding bij het insturen van XML facturen per mail? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder zijn de meest voorkomende foutmeldingen met uitleg weergegeven.

Er ontbreken essentiële elementen

Een factuur wordt herkend via een aantal essentiële elementen. Deze zijn bepaald op basis van de factuurvereisten, zoals vastgesteld door de Nederlandse wetgever. Deze foutmelding wordt gegenereerd als het totaalbedrag van de factuur niet vast te stellen is.

Documenttype is onjuist

De conversieservice van eConnect verwerkt inkoop- en verkoopfacturen. Herinneringen, aanmaningen, specificaties (urenbriefjes, kilometeroverzichten), pakbonnen, orders, algemene voorwaarden en logo’s worden niet verwerkt.

Dit betreft een bijlage of specificatie

De conversieservice van eConnect verwerkt inkoop- en verkoopfacturen. Bijlagen/specificaties behorende bij de factuur (urenbriefjes, kilometeroverzichten etc.) worden niet verwerkt.

Dit betreft een herinnering of betaalverzoek

De conversieservice van eConnect verwerkt inkoop- en verkoopfacturen. Herinneringen/aanmaningen en betaalverzoeken worden niet verwerkt.

Document is niet leesbaar (slechte kwaliteit)

Het is mogelijk dat de inkoopfactuur een slechte kwaliteit heeft. Bijvoorbeeld te licht of te donker, per ongeluk een blanco vel of de achterkant van de factuur gescand. Het kan ook zijn dat het kassabonnetje slecht of niet goed leesbaar is. Probeer de documenten opnieuw te scannen en plak kassabonnetjes bijvoorbeeld op een A4 voordat ze gescand worden.

Meerdere documenten in één bestand

De conversieservice van eConnect verwerkt één factuur per document. Bevat een document meerdere facturen, dan wordt het document afgekeurd.

BTW berekening is onjuist

De BTW berekening in de factuur klopt niet met de betreffende BTW regels.

Document meerdere malen aangeleverd

Het ingestuurde document is op een eerder moment ingestuurd, of mogelijk tweemaal meegestuurd in dezelfde mail.

Spookfactuur gedetecteerd

Het systeem vermoed dat dit document een spookfactuur betreft. Controleer de factuur op de juiste gegevens.