Foutmelding bij verzenden PDF facturen


Foutmeldingen PDF-facturen: waarom kan mijn gemailde factuur niet worden verwerkt?

Het kan voorkomen dat een ingestuurde PDF niet correct herkend (kan) worden, en de factuur hierdoor niet in behandeling genomen kan worden. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Onderstaand vind je de meest voorkomende redenen waarom een PDF factuur afgewezen wordt.

Document is onleesbaar (slechte kwaliteit)

Het is mogelijk dat de inkoopfactuur een slechte kwaliteit heeft. Bijvoorbeeld te licht of te donker, per ongeluk een blanco vel of de achterkant van de factuur gescand. Het kan ook zijn dat het kassabonnetje slecht of niet goed leesbaar is. Probeer de documenten opnieuw te scannen en plak kassabonnetjes bijvoorbeeld op een A4 voordat ze gescand worden.

Dit is een order of pakbon

De conversieservice verwerkt inkoop- en verkoopfacturen. Orders en pakbonnen worden niet verwerkt.

Er ontbreken essentiële elementen op de factuur:

Beide stromen:

 • De factuur niet aan UWV is gericht.
 • Er geen KvK nummer op de factuur staat.
 • Er geen IBAN op de factuur staat.
 • Er geen factuurnummer op de factuur staat.
 • Er geen factuurdatum op de factuur staat.
 • Er geen inkoopordernummer op de factuur staat.
 • Er meer dan 1 ordernummer op de factuur staat.
 • Het inkoopordernummer onjuist is.

Kleine geldstroom specifiek:

 • Er geen kostenplaatsnummer op de factuur staat.
 • Er geen kostenplaats- of inkoopordernummer op de factuur staat.
 • Er meer dan 1 kostenplaatsnummer op de factuur staat.
 • De kostenplaats onjuist is.
 • Op de factuur één of meer van de volgende gegevens ontbreken: KvK, IBAN, factuurnummer, factuurdatum, kostenplaats- of inkoopordernummer.

Grote geldstroom specifiek:

 • Er geen productcode op de factuur staat.
 • De productcode onjuist is.
 • Niet alle velden in het declaratieformulier zijn ingevuld.
 • Er geen periode op de declaratie staat.
 • Op de factuur één of meer van de volgende gegevens ontbreken: KvK, IBAN, factuurnummer, factuurdatum, productcode(s) of inkoopordernummer.