Factuur opnieuw verzenden

Het is mogelijk om uitgaande facturen opnieuw te verzenden wanneer deze door de ontvangende partij als niet ontvangen zijn aangemerkt, bijvoorbeeld als de factuur naar een mailadres is verzonden in plaats van via Peppol.

Hiervoor ga je naar het Postvak UIT van de organisatie waaruit de factuur is verstuurd. Klik op de drie puntjes achter het document.

Druk vervolgens op Opnieuw verzenden.

In de Pop-up selecteer je Extern netwerk om de factuur via Peppol te verzenden.

Het tweede document wordt als dubbele gemarkeerd.