Facturen versturen vanuit QicsMilestones

Klantinstellingen digitaal factureren eConnect

Per klant kunt u aangeven op welke manier u de factuur naar de betreffende klant wilt sturen. Indien u een factuur via elektronisch factureren wilt sturen, stelt u het volgende in bij de klant:

Kies Digitale provider bij Verzendwijze facturen op de pagina Klant.

Ga naar:

  • Organisatie
  • Relaties
  • Naam Klant
  • Tabblad Facturatie
  • Veld Verzendwijze facturen: Digitale provider

Uw klant ontvangt nu de factuur via eConnect.

Opmerking 1: Bij de bedrijfsinstellingen kunt u aangeven op welke manier de factuurregels in het UBL-bestand wordt aangeleverd (niet gegroepeerd of gegroepeerd per BTW-code).

Zowel bij digitaal factureren via een provider als bij het digitaal factureren via e-mail, is deze instelling bepalend voor de mate van detaillering van het UBL-bestand. Kiest u voor ‘UBL – gegroepeerd per BTW-code’, dan wordt in het UBL-bestand slechts 1 factuurregel per BTW-code opgenomen. Uw klant ontvangt dan geen verdere details van de factuurregels.

Opmerking 2: Bij het factureren via de digitale provider (eConnect) sturen we op dit moment nog niet de factuur als pdf-bestand mee. Alleen de digitale factuur zelf (het UBL-bestand) wordt naar de klant verzonden. In de toekomst zullen we het mogelijk maken om de factuur als pdf-bestand ook via de digitale provider te versturen, naast het UBL-bestand.