Facturen versturen vanuit Dynamics 365 Business Central

Vanuit Dynamics 365 Business Central is het ook mogelijk om de verkoopfacturen te versturen via eConnect. Om dit te kunnen doen heb je een koppeling nodig.

Optie 1: handmatig verzenden.

 • Ga naar Posted Sales Invoices (Geboekte verkoopfacturen) en kies een factuur.

 • Klik op Print/Send (Afdrukken/verzenden) en kies voor Send (verzenden).

 • Zet eConnect aan bij de Peppol-optie en klik op OK.

 • Je ziet nu de status van de factuur in het overzicht. Het overzicht refreshed niet vanzelf, dus soms moet je even refreshen om de laatste status te zien.

Optie 2: Automatisch verzenden na boeken.

 • Zoek op Document Sending Profiles (Verzendprofielen van Documenten).

 • Zorg dat in het ECONNECT document sending profile de Processing Mode op Automatic staat.

Stel de klant in:

 • Open de Customer Card (Klantenkaart) van de klant
 • Zorg dat het Document Sending Profile op ECONNECT staat.
 • Vul het E-Invoice Id van de klant in. Voor Nederlandse organisaties is dit het KVK- of OIN-nummer.

 • Ga naar Sales Invoices (Verkoopfacturen) en klik op + new om een nieuwe factuur te maken.
 • Vul de verplichte velden in en selecteer de klant uit de vorige stap. Your Reference (Uw Referentie) is ook verplicht om een geldige BIS V3 te kunnen maken. Sla de factuur op. Mocht je Uw referentie niet kunnen vinden,  kun je rechtsboven op meer tonen klikken.
 • Klik op Post (Boeken) en kies Post (Boeken).
 • Als er geen validatie errors zijn wordt de factuur geboekt en automatisch aangeboden bij de PSB. Bij Posted Sales Invoices (Geboekte verkoopfacturen) zie je de PSB status.

 • De Activity Log (Activiteitenlogbestand) van een factuur geeft meer informatie over wat er precies is gebeurd tijdens de communicatie met de PSB.
 • Klik in het Posted Sales Invoices overzicht op invoice (factureren)
  -> Activity Log om de log te openen.
 • Als Detailed Info Available op Yes staat kun je daar op klikken om meer info te downloaden.