Exact Online koppelen met de Autopilot

Je kunt koppelen met de Autopilot voor Exact Online als:

  1. Je op dit moment alleen de Postvak In (inkoop)facturen verwerkt met eConnect (je kunt ze wel uit het verleden opnieuw aanbieden via de ‘API opnieuw aanbieden’ optie;
  2. Eventuele bestaande verbindingen via https://exactonline.everbinding.nl hebt verbroken*;
  3. Je toegang hebt tot alle organisaties in het platform;
  4. Je toegang hebt tot juiste administraties in Exact Online.

Hieronder leggen we in stappen uit hoe je Exact Online met de Autopilot kunt koppelen zodat de facturen in je administratie worden ingelezen, je legt per administratie een koppeling.

*Bij meerdere administraties zijn er 2 mogelijkheden:
1) zij moeten in een klein tijdspan allemaal worden overgezet;
2) de koppeling wordt overgenomen door een andere gebruiker in Exact Online dan waarmee de oude verbinding is gemaakt.
Bij vragen neem contact op met ons of voor een passende oplossing bij meer dan 20 administraties.

Stap 1:

Op het platform van eConnect, ga je naar de apps in jullie account, hier klik je op de Autopilot. Als deze hier nog niet staat, klik je in de paarse balk op App Winkel, daar kun je door middel van de 3 puntjes aan de rechterkant de Autopilot aan jouw account toevoegen. Deze actie zorgt ervoor dat er een Verbinding wordt aangemaakt met de naar Autopilot, deze dien je te laten staan om te zorgen dat de Autopilot werkt.

Stap 2:

Je begint op het scherm met de actieve verbindingen, omdat deze er nog niet zijn is het leeg. Ga links in het menu naar ‘New Connection’.

Stap 3:

Kies hier voor welke organisatie je een koppeling wilt maken, wij doen dat met eLien test company. Deze selecteer je en klik je op het groene vinkje.

Stap 4:

Hier kom je in het scherm om de koppeling te maken. Selecteer Exact Online door op de groene knop te klikken, waarna je doorgaat naar het volgende scherm, hier openen we Exact Online, de knop ‘Open’.

Mocht je nog niet zijn ingelogd in Exact Online, dan dien je dat nu te doen. Als je wel bent ingelogd kom je direct in een tabblad die aangeeft dat de verbinding is gelegd en dat tabblad kun je sluiten. En klik in het venster van het platform op ‘Ga door’.

Stap 5:

Je kunt nu onder ‘Selecteer afdeling’ (in de toekomst selecteer administratie) de juiste administratie kiezen in Exact Online. De juiste administratie is de administratie die je wilt koppelen aan de organisatie in eConnect.

Kies voor Simpele booking flow om de huidige ‘Digitale Brievenbus’ mogelijkheid van Exact Online te gebruiken. Voor de Geavanceerde flow dien je contact op te nemen met eConnect.

Klik vervolgens op Afronden om de verbinding vast te leggen.
Let op! Bedenk dat de ‘Postvak In’ documenten worden geüpload naar Exact Online die vanaf dit moment binnenkomen. Mochten er documenten zijn binnengekomen tussen het moment van de verbinding verbreken via de vorige koppeling en het vastleggen van de nieuwe of wanneer je al eerder documenten hebt verwerkt voordat er een koppeling lag, dan kunnen die Postvak IN opnieuw worden aangeboden door te kiezen voor API-download opnieuw aanbieden.