E-facturen versturen naar de overheid via het platform

Om een factuur te versturen moet je je organisatie bij eConnect hebben geactiveerd. Het activeren van een organisatie staat beschreven in Omgeving aanmaken bij eConnect.

Vanaf het eConnect-platform kunnen facturen verstuurd worden naar de Nederlandse overheid. (Voor Vlaamse overheden gelden andere verzendopties) Op dit moment kunnen alleen Nederlandse organisaties, die bekend zijn bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, via de zoekoptie gevonden worden. Debiteuren die geen KvK nummer hebben zoals sommige overheidsinstanties dienen handmatig ingevoerd te worden via Adres handmatig invoeren.

Kies voor de app Verkoopfactuur en vervolgens voor Nieuwe factuur (of als er al eerder een factuur is verstuurd voor Modelfactuur). Gebruik Adres handmatig invoeren om de juiste Debiteur op te geven.

Nieuwe factuur maken - debiteur

Gebruik bij Leverancier een van de geactiveerde organisaties in je omgeving. Het activeren van een organisatie staat beschreven in Omgeving aanmaken bij eConnect.

Vul nu de gegevens van de Debiteur in, dit kun je handmatig invoeren, of automatisch laten vullen door de optie Organisatie zoeken te gebruiken.
Na het Opslaan krijg je de mogelijkheid om een ander nummer te kiezen dan het KvK-nummer zoals een OIN (OINO) voor de overheid. Dit is een organisatie-identificatienummer.
De nummers van de overheid zijn op het volgende adres terug te vinden: https://oinregister.logius.nl/oin-register
Let op! De voorloopnullen moeten ingevuld worden om de factuur elektronisch af te leveren.

Het is bij overheden belangrijk dat het OrganisatieID en Zenden via middels het OIN/OINO gebeurt.

Nieuwe-factuur-maken-OIN-overheid

Hierna kun je de factuur verder afmaken, bewaren en versturen. Als het OIN(O)  goed is ingevuld, zal de factuur verstuurd worden via het Extern Netwerk PEPPOL. Via het PEPPOL-netwerk wordt het document afgeleverd bij Digipoort, die de factuur vervolgens aflevert bij de juiste ontvanger.

C:\Users\JurjendeBoer\eVerbinding\Team-CustomerSupport - Documenten\Website support\Afbeeldingen website en tutorials\Nieuwe-factuur-maken-OIN-overheid-verzenden.png