Aanmaken van een gebruiker

Een eConnect omgeving kan meerdere gebruikers en organisaties bevatten. Via de gebruikers worden de rechten bepaald binnen de omgeving en binnen de organisaties. Om als gebruiker omgeving te beheren dient de gebruiker ‘Beheerder‘ te zijn. Om als gebruiker documenten in te zien van een organisatie en documenten te versturen uit naam van een organisatie dient de gebruiker lid te zijn van de organisatie. In dit document bespreken we het aanmaken van een gebruiker en het instellen van de juiste rechten.

Aanmaken extra gebruiker

Toevoegen van een gebruiker
Collega’s met beheerder rechten kunnen uitnodigingen versturen via het Gebruikers menu aan de linkerkant. Vervolgens kan rechts onder via de Plus knop de gebruiker worden toegevoegd of uitgenodigd via e-mail.
Gebruiker toevoegen

Bij gebruiker toevoegen moet het e-mailadres worden ingevoerd. Na het opslaan van de nieuwe gebruiker wordt er een activatie link gestuurd per e-mail.

De gebruiker uitnodiging wordt per e-mail verstuurd met een link waarmee de gebruiker aangemaakt wordt binnen de omgeving en zijn wachtwoord kan instellen. Deze nieuwe gebruiker heeft standaard nog geen rechten. Deze kunnen hier worden toegekend.

Rechten geven aan gebruiker
Als er vanuit eConnect facturen moeten worden aangemaakt door een gebruiker of de gebruiker moet andere gebruikers of organisaties kunnen toevoegen is het nodig om deze gebruiker Beheerder te maken. Dit kan via Gebruikers. De rol van de gebruiker kan daar worden aangepast.

Toevoegen aan een organisatie
Standaard kan een gebruiker geen documenten maken voor of zien van een organisatie. Alleen de gebruiker die een organisatie heeft aangemaakt en geactiveerd mag documenten maken of lezen voor de organisatie en rechten geven aan andere gebruikers. Door een gebruiker lid te maken van een organisatie kan deze gebruiker documenten zien en maken/verzenden voor deze organisatie.

Zonder uitnodiging
Als een gebruiker zichzelf aanmeld via het inlogscherm en het e-maildomein bestaat als omgeving, dan wordt deze gebruiker automatisch toegevoegd aan die omgeving mits hetzelfde gesloten domein wordt gehanteerd. Deze automatisch toegevoegde gebruiker heeft nog geen rechten. Het e-maildomein is het deel wat na de naam komt achter het @ teken.
Registreren stap 1

Als deze gebruiker nog niet bestaat of een e-maildomein is met anderen gedeeld zoals @gmail.com of @kpnmail.nl, dan wordt er een nieuwe omgeving aangemaakt.

Toegang ontzeggen tot een organisatie
Om documenten niet meer te delen met andere eConnect gebruikers dient het lid te worden verwijderd van een organisatie. Zie hiervoor onze supportpagina Gebruiker toegang ontzeggen tot een organisatie.