Foutmelding bij verzenden PDF facturen

Foutmeldingen PDF-facturen: waarom kan mijn gemailde factuur niet worden verwerkt? Het kan voorkomen dat een ingestuurde PDF niet correct herkend (kan) worden, en de factuur hierdoor niet in behandeling genomen kan worden. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Onderstaand vind je de meest voorkomende redenen waarom een PDF factuur afgewezen wordt. […]

Foutmelding bij verzenden XML facturen

Krijgt u een foutmelding bij het insturen van XML facturen per mail? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder zijn de meest voorkomende foutmeldingen met uitleg weergegeven. Er ontbreken essentiële elementen Een factuur wordt herkend via een aantal essentiële elementen. Deze zijn bepaald op basis van de factuurvereisten, zoals vastgesteld door […]

Foutmelding op via Peppol verzonden factuur

Een foutmelding op een via Peppol verzonden e-factuur Wanneer een factuur niet voldoet aan de standaard van Peppol, geeft Peppol een foutcode terug. Hoe u deze foutcode krijgt is afhankelijk van uw aansluiting op Peppol. De foutcodes van Peppol zijn standaard. De meest voorkomende foutcodes zijn hier beschreven: Overzicht foutmeldingen […]

Factuureisen UWV

In dit artikel vind u de eisen waar een factuur aan moet voldoen, afhankelijk van de verzendmethode welke u wenst te gebruiken. Waar moet een e-factuur aan voldoen? UWV gebruikt software om facturen volledig automatisch te verwerken. U vindt hier instructies met informatie waaraan een XML-factuur moet voldoen: e-facturen grote […]

Een e-factuur indienen bij het UWV

U bent leverancier van het UWV en wilt een factuur indienen. Dit kan voor het UWV op verschillende manieren. U kunt uw factuur elektronisch indienen via Peppol, via het portaal van eConnect of als XML per e-mail. Daarnaast is het tijdelijk nog toegestaan uw PDF factuur in te dienen per […]

Verkoopfactuur opnieuw verzenden

Herzenden van facturen in het eConnect platform Op verzoek van gebruikers van het eConnect platform hebben we het mogelijk gemaakt een factuur te herzenden, waarbij de gebruiker referenties kan aanpassen. Je treft deze nieuwe mogelijkheid in het postvak UIT onder de drie puntjes. Dit is een functionaliteit ‘op factuurniveau’, omdat […]

eVerbinding is eConnnect geworden

eVerbinding, marktleider op het gebied van e-facturatie in Nederland, is sinds 13 December 2022 eConnect. Samen met de vernieuwde uitstraling moet de naam zorgen voor meer uniformiteit en een duidelijkere positionering van het bedrijf in binnen- en buitenland. Buiten Nederland en België is eVerbinding al langer bekend onder de naam […]

Foutmeldingen: waarom kan mijn gemailde factuur niet worden verwerkt?

Krijg je een foutmelding bij het insturen van inkoop- en verkoopfacturen? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder zijn de meest voorkomende foutmeldingen met uitleg weergegeven. Er ontbreken essentiële elementen Een factuur wordt herkend via een aantal essentiële elementen. Deze zijn bepaald op basis van de factuurvereisten, zoals vastgesteld door de […]

Verwerken van inkoopfacturen

eConnect biedt de mogelijkheid om facturen van andere bestandsformaten in te lezen in de financiële software. Onze scan herken tool zet deze bestanden om in een e-factuur en levert deze af in de gekoppelde administratie. Hoe werkt het insturen van inkoopfacturen? Verstuur de inkoopfactuur naar: <kvk>@inkoopfacturen.econnect.eu. En binnen enkele seconden is deze […]

Detectie dubbele facturen

Een dubbele factuur wordt op basis van 3 punten herkend. Leverancier, factuurdatum en factuurnummer. Zie ook dit artikel. Het kan zijn dat scan-en-herken iets niet goed herkend heeft waardoor de markering dubbele onterecht is. Je kunt het originele document aanmerken, dit doe je door achter de factuur op de drie puntjes […]